Rinpoche with flower seller in Burma.

Rinpoche with flower seller in Burma.

Grudzień 2016

Jako że rok 2016 dobiega końca, a zbliża się rok 2017 – rok małpy powoli odchodzi i niedługo usłyszymy pianie koguta, chciałbym wyrazić wdzięczność i wyrazy podziękowania wszystkim, którzy wspierali Khyentse Foundation, wszystkim wolontariuszom i tym, którzy dobrze nam życzyli. To Wasz ogromny wysiłek, nakład czasu i energii, jak również Wasza hojność i dobre życzenia nie tylko stały się dla nas inspiracją, ale i dzięki nim rozwijamy się i rośniemy w siłę. Dzięki Wam możemy jeszcze lepiej pomagać innym. Chciałbym złożyć Wam wszystkim najlepsze życzenia na nadchodzący rok.

Jednocześnie pragnę nam wszystkim przypomnieć, że pokój, harmonię, dobrobyt i rozsądek na świecie, zarówno w ujęciu globalnym jak i osobistym, można zapewnić wyłącznie dzięki zachowaniu nauk Buddy. Obyśmy zatem nie tylko czynili postępy w wykonywanych praktykach lecz także byśmy pełni nadziei dążyli do tego, by nauki Buddy były żywe i powszechnie stosowane. Prośmy o błogosławieństwo Buddy Siakjamuniego, byśmy dzięki niemu mogli zdystansować się od nienawiści, chciwości i niewiedzy, a współdzielili się mądrością i współczuciem.

W tym roku szczególnie zwracajmy się do Szlachetnej Tary, by chroniła nas od wszelkich chorób, przeszkód i zaciemnień na poziomie zewnętrznym, wewnętrznym i tajemnym. Chrońmy tych, których kochamy i nasze rodziny oraz wszystkie dzieci przed wpływem zanieczyszczonego środowiska, chorób, wojen, głodu i katastrof naturalnych. Oby na Ziemi i w naszych domach zapanował pokój; oby pokój zapanował w naszych sercach.

djk-signature

Dzongsar Dziamjang Khjentse

Dolpopa Szierab Gjaltsen (1292-1361), wielki mistrz Tybetu, autor modlitwy, którą Rinpocze zaleca odmawiać jako życzenie aspiracji dla Khyentse Foundation:

Obym odradzał się nieustannie
I we wszystkich swoich żywotach
Niósł światło nauk Buddy Siakjamuniego,
A gdybym nie mógł unieść tego zobowiązania
Obym przynajmniej
Odradzał się obciążony myślą, że wpływ nauk Buddy mógłby osłabnąć.

—————————————–

Translation by Alina Mroczek