8. Arya-mara-mardaneshvari-tara

DROLMA DUDJOM WANGCHUKMA
ARYA-MARA-MARDANESHVARI-TARA
TARA WHO BESTOWS SUPREME POWERS